ชีวะ คือ ชีวิต ถ้าไม่มีชีวิต อย่าคิดรียนชีวะ

ชีวะก็เปรียบเสมือนชีวิต ถ้าอยากรู้และเข้าใจชีวิตก็ต้องเรียนชีวะ

Advertisements